Skip to main content

Najnowsze
Artykuły

Informacja

Aleksandra Lignar-Czyż nieobecność w dniach 4 - 6 grudnia 2023

Informacja dot. systemu iPfron+

Zachęcamy do rejestracji w systemie iPfron+ oraz zapoznania się z jego funkcjonalnościami w zakresie wnioskowania o w...

Informacja dot. 1,5% podatku za 2023 r.

Opis procedury dot. zbiórki 1,5% podatku za rok 2023 zostanie zamieszczony na stronie Fundacji dnia 11 grudnia 2023 r...

Informacja 11.10.2023

Informacja o wysokości środków zgromadzonych w ramach odpisu 1,5% podatku będzie przesłana drogą elektroniczną w poni...

Działamy razem

Samodzielność i niezależność są podstawowymi potrzebami rozwojowymi, wpływają na poczucie własnej wartości, wiarę w s...

Budzimy Michała!

Michał został podopiecznym naszej organizacji jako mały chłopiec. Dzięki ofiarności darczyńców dwukrotnie jego serce ...

Utrata ważności orzeczeń

6 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności, co oznacza, że orzeczenia automat...
Oficjalny kanał Fundacji YouTube

Podopieczni Fundacji

Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją. Przekaż 1,5% podatku: KRS 0000290273 Cel szczegółowy / t...
Lena urodziła się 22.11.2012r. w Warszawie z wadą serca charakteryzującą się krytycznym zwężeniem zastawki pnia płucnego, nieprawidłową zastawką trójdzieln...
Cel szczegółowy / tytuł przelewu: NADIA BILSKA
Cel szczegółowy / tytuł przelewu: MARIA RATKIEWICZ
Cel szczegółowy / tytuł przelewu: JULIA ZDUŃCZYK
Cel szczegółowy / tytuł przelewu: FILIP CHACZYŃSKI
Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej